Bakteriální přípravky do řepky, máku, slunečnice, kukuřice a zeleniny Monas Technology

Často kladené dotazy pro použití bakteriálních přípravků

Který z vašich přípravků se nejlépe hodí pro pěstování kořenové zeleniny?

Výběr konkrétního přípravku závisí spíše než na jednotlivém druhu zeleniny na půdním typu, množství organiky v půdě, pH (půdní reakci), zásobenosti půdy živinami, tlaku chorob na lokalitě, klimatických podmínkách a v neposlední řadě na způsobu hospodaření (skleník / záhon / závlaha). Pro optimální rozhodnutí se obraťte přímo na naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi poradí.

Jak rozhodnout, kde použít přípravek PROMETHEUS®CZ a kde přípravek HIRUNDO®?

Pokud vaše půdy mají vysoké % organických látek a neutrální až slabě zásadité pH, pak používejte HIRUNDO®. Jedná se o černozemě Moravy či oblasti Polabí. Použití přípravku HIRUNDO® během sezóny na porost v jiných oblastech než zde uvedených může rovněž přinést zvýšení výnosů o 2 – 6 %. Bakterie však z dlouhodobějšího hlediska v půdě nepřežijí.

Pokud vaše půdy mají nižší množství organické hmoty pod 2 %, pH je spíše v kyselých hodnotách, často s podložím zvětralin pevných a zpevněných hornin (žuly, ruly, svory), použijte PROMETHEUS®CZ.

V případě, že vaše půdy jsou písčité s množstvím organické hmoty pod 1%, doporučení je na pováženou. V takových půdách nemají bakterie dostatek substrátu, na kterém by se mohly zachytit a lehčeji může dojít k vymytí z půd.

Podzimní termíny aplikace – mohou být přípravky aplikovány i před setím?

Aplikace přípravků PROMETHEUS®CZ a HIRUNDO® je registrována po vzejití porostu (září, říjen). Je však možno aplikovat přípravky i v předseťové přípravě.

Doporučujete spíše podzimní aplikaci nebo jarní?

Doporučujeme obě aplikace nastejno. Užití v různých časech má své výhody i nevýhody. Pro podzimní aplikaci hovoří logický fakt, že je vhodné přidat bakterii co nejdříve. Přesto platí, že aplikace v jarním období přináší srovnatelné výsledky.

Dají se přípravky použít i do květu?

Ano. Oba jsou registrovány rovněž pro použití v době kvetení. Upozorňujeme ale na úskalí této aplikace. V době květu jsou často slunečné dny a často i sucho. Bakterie jsou velmi citlivé hlavně na UV záření. Pokud po aplikaci budou slunečné dny nedá se očekávat přínos přípravku. Samozřejmě platí, že pokud bude pod mrakem s průběžnými přeháňkami, můžeme tuto aplikaci rovněž doporučit.

Jaké jsou ideální klimatické podmínky pro aplikaci?

Jedná se o živé bakterie, proto je důležité, aby půda byla vlhká. Doporučuje se aplikovat před deštěm, během deště nebo po dešti nebo když jsou dostatečné rosy. Tak nejlépe se bakterie dostanou ke kořenům. Doporučujeme se vyvarovat aplikacím za intenzivního slunečního záření a v době sucha. V takovém případě určitě s aplikací počkat.

Jsou limitující teploty?

Ne. Oba přípravky můžete aplikovat za vysokých teplot i za nízkých (2 - 30°C), pokud neklesnou pod bod mrazu.

Tankmixy

Přípravek PROMETHEUS®CZ je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a většinou listových hnojiv.

Výjimky, nemíchat s:

 • morforegulátory
  (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba, přípravky na bázi tebuconazole)
 • DAM
  (tekuté dusíkaté hnojivo)
 • listová hnojiva obsahující bór
 • kyselina citronová

Přípravek HIRUNDO® je až na výjimky možno míchat s většinou pesticidů. Je možno ho míchat s herbicidy, s insekticidy, s fungicidy, s dalšími podpůrnými látkami a se všemi listovými hnojivy.

Výjimky, nemíchat s:

 • morforegulátory
  (Moddus, Optimus, Caryx, Caramba)
 • DAM
  (tekuté dusíkaté hnojivo)

Doporučujete užití v intenzivním zemědělství nebo v ekologickém zemědělství?

Přípravek PROMETHEUS®CZ i přípravek HIRUNDO® se vysloveně hodí do intenzivního zemědělství. Jsou šité na míru pro zemědělce, kteří pěstují řepku pod vysokými dávkami umělých hnojiv, širokou řadou nejrůznějších pesticidů v samotné řepce ale i v předcházejících plodinách. Zároveň přípravky splňují všechna kritéria pro ekologické zemědělství.

Upozornění

Životnost přípravku PROMETHEUS®CZ i přípravku HIRUNDO® je zaručena po dobu 4 měsíců od data výroby.